‌لایحه چكهای تضمین شده
‌ماده 1 - به بانك ملی ایران اجازه داده می‌شود به تقاضای مشتریان چكهایی به نام چكهای تضمین شده كه پرداخت وجه آنها از طرف بانك تعهد‌شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد.
‌ماده 2 - صادركننده و پشت‌نویسان حق ندارند پرداخت وجه چك تضمین شده را منع كنند یا تقاضای مسدود كردن آن را بنمایند.
‌ماده 3 - فوت و حجر و ورشكستگی صادركننده چك تضمین شده خللی به حقوق دارنده چك وارد نخواهد ساخت. طلبكاران صادركننده نیز حق‌توقیف وجه این نوع چك را در صورتی كه به نفع دیگری صادر یا پشت‌نویسی شده باشد نخواهند داشت.
‌ماده 4 - سایر بانكها حق ندارند چكهایی به ترتیب مذكور در ماده یك به جریان بگذارند.
‌این لایحه كه به موجب قانون الغاء لوایح مصوبه آقای دكتر مصدق ناشیه از اختیارات و قانون تمدید مدت رسیدگی كمیسیونهای مشترك به لوایح مزبور‌در تاریخ چهاردهم خرداد ماه 1334 به تصویب كمیسیون مشترك اقتصاد مجلسین رسیده و تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجراء می‌باشد.
‌رییس مجلس سنا رییس مجلس شورای ملی
‌سید حسن تقی‌زاده رضا حكمت

حقوق تجارت

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات