قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركتهای خارجی 1376
‌ماده واحده - شركتهای خارجی كه در كشور محل ثبت خود شركت قانونی شناخته می‌شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی كشور متبوع،‌می‌توانند در زمینه‌هائی كه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود در چهارچوب قوانین و مقررات كشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود‌اقدام كنند.
‌تبصره - آئین‌نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی با هماهنگی سایر مراجع ذیربط به‌تصویب هیات وزیران خواهد‌رسید.
‌تاریخ تصویب 1376.8.21
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.8.28

حقوق تجارت

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic