قانون تشكیل محاكم تجارت مصوب 14 بهمن ماه 1304 شمسی (‌كمیسیون عدلیه)
‌ماده اول - محكمه تجارت مركب است از یك نفر رییس و دو عضو كه یكی از اعضاء را وزارت عدلیه مطابق قانون استخدام قضات معین می‌نماید- عضو دیگر از میان تجاری كه بر طبق قانون تجارت مصوبه 24 شعبان 1333 انتخاب می‌شوند معین می‌گردد.
‌ماده دوم - در موقع غیبت عضو تاجر عده محكمه مطابق قانون اصول تشكیلات عدلیه تكمیل خواهد شد.
‌ماده سوم - هر یك از مقررات قانون 24 شعبان 1333 كه مخالف ماده فوق است نسخ می‌شود.
‌چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب 1303 شمسی "‌وزیر عدلیه مجاز است كلیه لوایح قانونی را كه در دوره پنجم تقنینیه به مجلس شورای ملی‌پیشنهاد نموده و یا می‌نماید پس از تصویب كمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را كه در ضمن‌جریان ممكن است معلوم شود تكمیل و ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا "‌قانون تشكیل محاكم تجارت" مشتمل بر سه‌ماده كه به تصویب كمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
‌به تاریخ چهاردهم بهمن ماه 1304 شمسی
‌رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic