قانون اصلاح ذیل تبصره (1) ماده (14) قانون صدور چك و الحاق یك تبصره به آن
‌ماده واحده- در تبصره (1) ماده (14) اصلاحی قانون صدور چك عبارت "‌در موردی كه ذینفع دستور عدم پرداخت می‌دهد" به عبارت "‌درموردی‌كه دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود" تغییر می‌یابد و متن زیر بعنوان تبصره (3) به آن اضافه می‌شود.
‌تبصره 3 - پرداخت چكهای تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگرآنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. دراین مورد نیز‌حق دارنده چك راجع به شكایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (14) محفوظ خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ چهاردهم دیماه یكهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 1376.11.1 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
‌تاریخ تصویب 1376.10.14
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.11.1


حقوق تجارت

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic