‌قانون مستثنی شدن سازمان مركزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
‌ماده واحده - به موجب این قانون سازمان مركزی تعاون روستایی وابسته به وزارت كشاورزی (‌با دارا بودن كلیه وظایف و اختیارات مندرج در‌مقررات مربوط به سازمان) از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370.6.13 مستثنی و كماكان تابع وزارت كشاورزی‌می‌باشد.
‌تبصره - عبارت "‌تعاون روستایی" از تبصره "1" ماده (65) قانون مزبور حذف می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یك تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم مهر ماه یك هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1370.7.24 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی كروبی

حقوق تجارت

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات